مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

تهیه کننده:مهندس غلام بابا کارشناس ارشد عمرانتصویر اصلی را ببینید


احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد


ادامه مطلب ...