رشد روز افزون استفاده از سازه های فضائی(فضا کار) و لزوم بکار بردن ضوابط مربوط به ان در کشور اهمیت  نشریه 400 را اشکار می کند که جا دارد شما مهندسین عزیز به ان توجه خاص داشته باشد.

برای دریافت این نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

آیین نامه سازه های فضاکار نشریه شماره 400